• Ticaret Unvanı ve Ticaret Unvanının Korunması

Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanunu´nun 39. maddesi ve devamında düzenlenen ticaret unvanı, tacirin ticari işletmesine ilişkin işlemlerinde kullandığı addır, taciri diğer tacirlerden ayırt etmeye ve onu ticari işletmesi dolayısıyla ilişki kurduğu kişilere tanıtmaya hizmet eder.


Çalışmada, ticaret unvanına ilişkin TTK düzenlemesi, Kanun´da 6335 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikleri de kapsayacak şekilde ele alınmış; 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun´un ve Ticaret Sicili Yönetmeliği´nin ilgili hükümlerine ve Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ´e de değinilmiştir.


Çalışmanın birinci bölümünde; ticaret unvanı kavramı açıklanmıştır. Bu kapsamda, öncelikle ticaret unvanı tanımlanmış, hukuki niteliği ve Kanun´da düzenlenme biçimi üzerinde durulmuş ve benzer ayırt edici işaretlerden bahsedilerek bunlardan farkları ortaya konmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde; ticaret unvanının oluşturulması ve ilk oluşturulmasından sonra meydana gelen değişikliklerin ticaret unvanına etkisi incelenmiştir. Bu çerçevede; ticaret unvanının oluşturulmasında tacirin sıfatına göre unvanın çekirdek unsuru ve bütün tacirler bakımından geçerli olan ek kısmı ele alınmış ve Ticaret Unvanının Devamı" başlıklı TTK md. 47 ile ticaret unvanının devrine ilişkin TTK md. 49´a değinilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde


Yazar:Can Özbey

Basım Yılı:2014

Ticaret Unvanı ve Ticaret Unvanının Korunması

  • Ürün Kodu: HK042
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 35,00TL

  • Vergiler Hariç: 35,00TL

Etiketler: Ticaret, Unvanı, ve Ticaret, Unvanının, Korunması