• Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku

Kitabın üçüncü basısının yapıldığı Kasım 2013 tarihinden sonra ülkemizde yaşanan politik gelişmeler ve bunların yasalara ve mahkeme kararlarına yansıması kitabın özellikle yedinci bölümünün güncellenmesini zorunlu kılmıştır.


Bu bağlamda önce 6.2.2014 tarihli ve 6518 sayılı Yasa, sonrasında 26.2.2014 tarihli ve 6527 sayılı Yasa ile 5651 sayılı Yasanın çeşitli maddelerinde değişiklikler yapılmış, özellikle 5651 sayılı Yasanın 9. maddesi tamamen değiştirilmiş ve 9/A maddesi eklenmiştir.


Bunların yanı sıra, 21.2.2014 tarih ve 6526 sayılı Yasanın 11. maddesiyle CMK\'nın 134. maddesinde bir ekleme ve bir de değişiklik yapılmıştır. 1. fıkraya eklenen \"somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı\" ifadesiyle aynen tutuklamada olduğu gibi, bilişim sistemlerinde yapılacak arama ve/veya el koyma koruma tedbiri kararının verilmesi zorlaştırılarak, daha sıkı şartlara ve kuvvetli şüphenin varlığına dayandırılmıştır. Öte yandan, yasa koyucu 6526 sayılı Yasanın 11. maddesiyle CMK\'nın 134. maddesinin 4. fıkrasında yapmış olduğu değişiklik ile ihtiyarı durumu kaldırmış, arama ve el koymada elde edilen kopyanın şüpheli veya müdafiine verilmesini bir zorunluluk olarak düzenlemiştir.


Kitabın baskıya gönderildiği gün ise bilişim suçları alanında önemli bir gelişme daha olmuştur. Uzun zamandır onaylanması gerektiğini belirttiğimiz, 10.11.2010 tarihinde ülkemiz tarafından imzalanmış olan Avrupa Siber Suç Sözleşmesi, 22.4.2014 tarih ve 6533 sayılı \"Sanal Ortamda işlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun\" ile onaylanarak uygun bulunmuş, 2.5.2014 tarihli ve 28988 sayılı Resmi Gazete\'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla Avrupa Siber Suç Sözleşmesi iç hukukumuzun bir parçası haline gelmiştir.


2 Mayıs 2014 tarihine kadar olan tüm gelişme ve değişiklikler kitaba aktarılmış ve önceki basılarda olduğu gibi, bu basıda da ulaşılabilen tüm yeni tarihli Yargıtay kararlarına yer verilmiş olup, güncel çalışmalar ve gelişmeler eklenerek değerlendirilmiştir.


Yazar:Yrd. Doç. Dr. Murat Volkan Dülger

Basım Yılı:2014

Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku

  • Ürün Kodu: HK038
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 162,00TL

  • Vergiler Hariç: 162,00TL

Etiketler: Bilişim, Suçları, ve İnternet, İletişim, Hukuku