• Bilgisayar Programlarının Fikri Mülkiyet Hukukunda Korunması

Bilgisayar teknolojisinin ve buna bağlı olarak bilgisayar programlarının yaygın kullanımı, bu alanın istikrarlı ve güvenli bir biçimde hukuken korunması ihtiyacını doğurmuştur. Bu çalışmada bilgisayar programlarının fikri hukukta korunması tüm yönleriyle ele alınmış; AB hukuku, Uluslararası anlaşmalar ve ülkemizde bu konudaki yasalar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bilgisayar Programlarının da eser niteliği taşıdığı ve bu nedenden dolayı doğan hakları ve bu hakların ihlali halinde uygulanacak yaptırımlar ayrıntılarıyla açıklanmıştır.


Konu Başlıkları

Temel Kavramlar, Bilgisayar Programlarının Hukukî Korunması ve Korumanın Tarihsel Gelişimi

Bilgisayar Programlarının Eser Niteliği İle Eser Sahipliğinden Doğan Haklar

Bilgisayar Programlarından Doğan Hakların Sınırlandırılması ve Hukuki İşlemlere Konu Olması

Bilgisayar Programlarından Doğan Hakların İhlali Halinde Uygulanacak Yaptırımlar ve Kanunlar İhtilafı


Bilgisayar Programlarının Fikri Mülkiyet Hukukunda Korunması

  • Ürün Kodu: HK009
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 50,00TL

  • Vergiler Hariç: 50,00TL